Onze diensten

Op heden biedt RTB algemene bouwkundige ondersteuning op het gebied van stabiliteit en architectuur. Zowel particulieren als professionelen, kunnen bij RTB terecht voor diverse bouwkundige reken- en tekenopdrachten.

Stabiliteitsstudies: ontwerp en detailuitwerking van structurele elementen en funderingen in beton, staal en hout.

Opmaak bestekken, meetstaten & ramingen.

Ondersteuning bij de opmaak van het digitale bouwaanvraagdossier.

Opmaak en indienen van meldingen (zonder medewerking van architect).

Werfopvolging.

3D visualisaties.

Bridge
Civil Engineer Surveying
Engineering Plans