top of page

Onze diensten

Op heden biedt RTB algemene bouwkundige ondersteuning op het gebied van stabiliteit en architectuur. Zowel particulieren als professionelen, kunnen bij RTB terecht voor diverse bouwkundige reken- en tekenopdrachten.

Stabiliteitsstudies: ontwerp en detailuitwerking van structurele elementen en funderingen in beton, staal en hout.

Opmaak bestekken, meetstaten & ramingen.

Ondersteuning bij de opmaak van het digitale bouwaanvraagdossier.

Opmaak en indienen van meldingen (zonder medewerking van architect).

Werfopvolging.

3D visualisaties.

Bridge
Civil Engineer Surveying
Engineering Plans
bottom of page